Mình chia sẽ cho mọi người kiến thức là nền tảng về Marketing Online
và lộ trình học nó, áp dụng nó cho Doanh Nghiệp

  1. Video 1: Thiết kế Website là trung tâm
  2. Video 2: Hệ thống thu lead trong website (lead quảng cáo, lead quà tặng)
  3. Video 3 : Quảng cáo khách vào website (tiktok, google, facebook,zalo)
  4. Video 4 : Làm seo website (ma trận vệ tinh)
  5. Video 5 :  Vận hành hệ thống tự động

Video 1:  Cái sai, cái thiếu của những doanh nghiệp, mọi người, khi áp dụng Marketing Online

  1. Video 3 : Hệ thống thu lead trong website (lead quảng cáo, lead quà tặng)
  1. Video 4 : Quảng cáo khách vào website (tiktok, google, facebook,zalo)
  2. Video 5 : Làm seo website (ma trận vệ tinh)
  3. Video 6 :  Vận hành hệ thống tự động