Tại Binh Duong Micro chúng tôi hướng tới sự đơn giản, chính trực, thực tiễn cho toàn bộ dịch vụ Thiết kế Web, Dịch vụ seo, Đào tạo web, đào tạo seo, đào tạo Marketing Online. Tại Micro chúng tôi nói thẳng, chỉ rõ, và đưa ra lợi ích cân bằng giữa các bên. Mọi công việc luôn rõ ràng

Tại đây chúng tôi lấy văn hóa làm gốc rễ, chúng tôi nói thẳng và đối chất rõ khách hàng, 2 bên cùng có lợi ích, không phải lúc nào khách hàng luôn đúng và chọn khách hàng để làm chứ không làm với khách hàng không cùng nguyên tắc làm việc.

Dịch vụ

KHÓA HỌC SEO 

(Thực tế, thực tiễn, thực hành, phân tích đối trực quan, áp dụng tốt)

KHÓA HỌC WEB

(Chuyên sâu web, nhưng đơn giản trong cách học, kéo thả xong)

THIẾT KẾ WEB BÌNH DƯƠNG

(Themes mạnh, vps cao, web load nhanh, chuẩn seo, thân thiện mobile)

TIN TỨC SEO

Binh Duong Micro

Chúng tôi chú trọng Marketing Online và tập trung tìm hiểu, nghiên cứu và quy tụ đội ngũ giảng viên chuyên sâu ngành Marketing Online. Gọi Nguyen Son 0945 771 982 – Founder Micro Binh Duong. Tham gia học hỏi, sử dụng dịch vụ , vui lòng liên hệ.

Liên hệ