0945771982

Home / Binh Duong Micro

Binh Duong Micro

Manager: Nguyễn Thành Sơn – 7/7/1982 – Founder of Binh Duong Micro (2017)

Vai trò: Nghiên cứu và phát triển Binh Duong Micro – Công ty đào tạo và tư vấn Marketing Online gồm Web, Seo, Facebook, Adwords, Zalo

Phone: 0945771982 – Email: mr.khongnoiduoc@gmail.com

Công ty Thiết kế Web Bình Dương và Đào tạo Marketing Online Binh Duong Micro

Liên hệ: Nguyen Son – 0945 771982 – 01667.38.50.37

Địa chỉ: 99/1/1 Khu 2 Phú lợi, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương